Home   Records   Stories   Lyrics   Links

 

 

The Lovin' Spoonful

Revelation: Revolution '69
1968

Joe Butler


guests: Steve Boone, Jerry Yester, Zal Yanovsky

  1.  Amazing Air  (Bonner/Gordon)

  2.  Never Going Back  (Stewart)

  3.  The Prophet  (Finiz/Butler)

  4.  Only Yesterday   (Dino/Sembello)

  5.  War Games  (Butler) - Instrumental

  6.  (Till I) Run With You  (Bonner Gordon)

  7.  Jug Of Wine  (Dino/Sembello)

  8.  Revelation: Revolution '69 (Butler/Finiz)

  9.  Me About You   (Bonner/Gordon)

 10.  Words  (Dino/Sembello)